קורס הדרכה למערכת MOODLE לתנועת הצופים.
Estimated duration:

 

mandatory: Yes