ספר הדרכות Moodle מעת סיסביינד 

Estimated duration:

 

mandatory: כן
Estimated duration:

 

mandatory: כן
Estimated duration:

 

mandatory: כן
Estimated duration:

 

mandatory: כן
Estimated duration:

 

mandatory: כן

         Moodle 3.11 קורס מעשי
 22/06/2021 למשתתפי מיטאפ

Estimated duration:

50 דקות

mandatory: כן
Name of teacher: Tamar Elikishvili

         Moodle 3.11 קורס מעשי
 22/06/2021 למשתתפי מיטאפ

Estimated duration:

50 דקות

mandatory: כן
Name of teacher: Tamar Elikishvili